181092
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
107
88
290
180199
2123
2047
181092

Your IP: 192.168.2.69
2020-05-26 20:47

อธิบดี กสร.เผยผลตรวจแรงงานประมง ศูนย์ PIPO พบผิดลดลง

Post on 28 เมษายน 2563
by Prachuapkhirikhan
ฮิต: 6

อธิบดี กสร.เผยผลตรวจแรงงานประมง ศูนย์ PIPO พบผิดลดลง

........................................................................................

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลตรวจคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล พบนายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพรบ.คุ้มครองแรงงานลดลงต่อเนื่อง คาดมาจากการรับรู้กฎหมายที่เพิ่มขึ้นและการเคร่งครัดในการดำเนินการตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงผลการตรวจคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล ในปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2563) ว่า กสร. ได้จัดส่งพนักงานตรวจแรงงานร่วมเป็นชุดตรวจสหวิชาชีพในการตรวจแรงงานภาคประมงร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง โดยกสร.มีหน้าที่ตรวจสอบสภาพการจ้างและสภาพการทำงานบนเรือประมงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการตรวจพบการกระทำผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน โดยในปี 2563 ตรวจแรงงาน ในทะเล 245 ครั้ง พบปฏิบัติไม่ถูกต้อง 2 ครั้ง ขณะที่ปี 2562 ตรวจแรงงานในทะเล 529 ครั้ง พบปฏิบัติไม่ถูกต้อง 14 ครั้ง และปี 2561 ตรวจแรงงานในทะเล 480 ครั้ง พบการปฏิบัติไม่ถูกต้อง 33 ครั้ง สำหรับการตรวจคุ้มครองแรงงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก (PIPO) ในปี 2563 ได้ดำเนินการตรวจเรือประมง 34,858 ครั้ง พบปฏิบัติไม่ถูกต้อง 13 ครั้ง และในปี 2562 ตรวจเรือประมง 72,346 ครั้ง ปี 2561 ตรวจเรือประมง 70,771 ครั้ง พบปฏิบัติไม่ถูกต้อง 30 ครั้ง และ 544 ครั้ง ตามลำดับ

อธิบดีกสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลการดำเนินการดังกล่าวคาดว่ามาจากการมุ่งมั่นทำงานอย่างจริงจังเข้มงวดและต่อเนื่องทั้งในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและการจ้างงาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการประมง รวมถึงการตรวจบูรณาการเชิงรุกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทัพเรือ ตำรวจน้ำ กรมประมง และกรมเจ้าท่า เพื่อตรวจแรงงานในภาคประมงให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายอย่างทั่วถึง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประจำวันที่ 28 เมษายน 2563 ข่าวที่ 69/2563

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (pr 69 ผลตรวจประมง.pdf)pr 69 ผลตรวจประมง.pdf 133 kB