181058
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
73
88
256
180199
2089
2047
181058

Your IP: 192.168.2.69
2020-05-26 19:13

กสร.ขอความร่วมมือนายจ้างกำชับลูกจ้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19

Post on 10 เมษายน 2563
by Prachuapkhirikhan
ฮิต: 12

กสร.ขอความร่วมมือนายจ้างกำชับลูกจ้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19

........................................................................................

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการกำกับดูแลลูกจ้างปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่ กสร.
ได้ออกแนวทางในการขอความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้างเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวัง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 เช่น การให้ความรู้แก่ลูกจ้าง ทำความสะอาดสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ การตรวจคัดกรองลูกจ้างก่อนเข้าทำงาน เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ได้สั่งการให้พนักงานตรวจแรงงานติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว รวมไปถึงการดำเนินการตามมาตรการของหน่วยงานภาครัฐ เช่น มาตรการเว้นระยะห่างระยะห่างทางกายภาพ (Physical distancing) การสวมหน้ากากอนามัยระหว่างเดินทางไปกลับจากที่ทำงานและบ้านพัก การสลับเวลาในการรับประทานอาหารของพนักงานเพื่อลดความแออัด เป็นต้น รวมทั้งขอความร่วมมือนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการให้กำกับดูแลลูกจ้างที่มาปฏิบัติงาน และลูกจ้างที่นายจ้างกำหนดให้ทำงาน
ที่บ้าน (Work from home) ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวด้วย

อธิบดีกสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการและที่ทำงานจากที่บ้านร่วมมือกันในการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ที่สถานประกอบกิจการและหน่วยงานภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันป้องกันและการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวสิทธิหน้าที่สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ประจำวันที่ 10 เมษายน 2563 ข่าวที่ 66/2563

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน